• banner 1
  • banner 2
  • banner 3
  • banner 4

Práve tu je 256 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Športové kluby RT

Vitajte na stránkach Novozámockého športového klubu rybolovnej techniky!

Cieľom našej stránky je informovať záujemcov o činnosti klubu a jeho aktivitách. Dôležitým medzníkom pri jeho vzniku bol zákon o športe č. 440/2015, ktorý vo všeobecnosti determinoval vecnú a časovú náplň úloh národných športových zväzov, organizácií a klubov. Na základe ich plnenia získal Slovenský zväz rybolovnej techniky (ďalej SZRT) v roku 2016 Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz a v roku 2017 Osvedčenie o splnení podmienok na priznanie príspevku uznanému športu, vydaných Sekciou štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

medaileNovozámocký športový klub rybolovnej techniky (ďalej NŠKRT) ako občianske združenie bol registrovaný MV SR dňa 23. júna 2016. Ako právnická osoba je členom SZRT a má s ním uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Poslaním klubu je rozvoj mládežníckeho castingu, vytváranie vhodných tréningových podmienok, organizácia športových podujatí, podpora a propagácia rybolovnej techniky v tomto regióne a presadzovanie záujmov NŠKRT na pôde SZRT.

Z názvu športu (castingšport resp. rybolovná technika) je už zrejmé, že jeho doménou je nácvik a zdokonaľovanie techník hodov vrhacím a muškárskym súťažným náčiním. Pravidlá zastrešuje Medzinárodná športová federácia castingu (International Casting Sport Federation - ICSF) s celosvetovou pôsobnosťou. Castingšport predstavuje 9 súťažných disciplín prezentovaných na našom inštruktážnom videu. Vďaka príspevku uznanému športu z MŠVVaŠ SR sa môžu každoročne uskutočniť významné podujatia na prípravu, výber a účasť talentovanej mládeže a juniorov do 23 rokov ako budúcej základne seniorskej športovej reprezentácie Slovenska.

poharVýznamnou súčasťou života športového klubu je spolupráca s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Nových Zámkoch pri organizovaní národných a medzinárodných podujatí. Intenzívna spolupráca NŠKRT so Strednou odbornou školou stavebnou (Priemstav) sa realizuje formou dlhodobého programu prípravy a výberu adeptov rybolovnej techniky z radov školskej mládeže, pri plnení náročných úloh štátnej športovej reprezentácie a propagácii rybolovnej techniky.

Rovnako ako je rybolovná technika prepojená so športovým rybárstvom, tak aj dlhoročná spolupráca Slovenského zväzu rybolovnej techniky s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Nových Zámkoch má historické korene. Športoví rybári z Nových Zámkov Štefan Ozorák, Štefan Prónay, Július Kassa, Otokar Mészáros, Ján Szabó a ďalší boli priekopníkmi nielen novozámockej rybolovnej techniky a vychovali viacerých žiackych, dorasteneckých a seniorských majstrov Československa.

minedu logoicsf logo

logo sportaccord

logo iwga